DHIRAAGU LAAMU INTERSCHOOL ATHLETICS CHAMPIONSHIPLaamu
02/29/2024 - 03/03/2024

< Back

Girls 600 Meters (Under 13) Start List

Finals Start Time: 5:00 PM (Day 2)

Finals

Lane # Athlete Team
1 308 Aishath Heera Haneef Laamu Atoll Education Center
2 352 Binish Ali Faisal Laamu Atoll School
3 139 Mariyam Mavin Maumoon Hamad Bin Khalifa Al Thani School
4 384 Kaina Binthi Yoosuf Shifam Laamu Maamendhoo School
5 310 Aishath Mishaa Abdul Muhusin Laamu Atoll Education Center
6 141 Naaee Mohamed Niyaz Hamad Bin Khalifa Al Thani School
7 385 Aiminath Aira Ali Laamu Maamendhoo School
8 238 Aishath Uyoon Binth Ismail Nisham Isdhoo School
9 237 Aishath Zeen Noor Moosa Isdhoo School
10 189 Maireen Hussain Ihaddhoo School

Prelims Start Time: 7:00 AM (Day 1)

Heat 1 of 2 Prelims

Lane # Athlete Team
1 238 Aishath Uyoon Binth Ismail Nisham Isdhoo School
2 385 Aiminath Aira Ali Laamu Maamendhoo School
3 282 Fathimath Yalina Ahmed Nasif Kunahandhoo School
4 189 Maireen Hussain Ihaddhoo School
5 310 Aishath Mishaa Abdul Muhusin Laamu Atoll Education Center
6 139 Mariyam Mavin Maumoon Hamad Bin Khalifa Al Thani School
7 352 Binish Ali Faisal Laamu Atoll School

Heat 2 of 2 Prelims

Lane # Athlete Team
1 141 Naaee Mohamed Niyaz Hamad Bin Khalifa Al Thani School
2 190 Aishath Raayan Shiham Ihaddhoo School
3 384 Kaina Binthi Yoosuf Shifam Laamu Maamendhoo School
4 308 Aishath Heera Haneef Laamu Atoll Education Center
5 281 Aishath Zaaya Faruhad Kunahandhoo School
6 237 Aishath Zeen Noor Moosa Isdhoo School